ΦΙΛΤΡΟΠΑΝΑ/CARTRIDGES/ΚΛΩΒΟΙ

Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε φιλτρόπανα και κλωβούς σε διαφορετικές ποιότητες ανάλογα τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.
cartridge-removebg-preview

ΦΙΛΤΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ CARTRIDGES

Τα φιλτροστοιχεία “cartridge” διατίθενται σε διαμέτρους που κυμαίνονται από 100 mm έως 660 mm με μέγιστο ύψος 2000 mm.

Υπάρχει η δυνατότητα για διαφορετικές φλάντζες στήριξης και ποιότητες υλικού φίλτρανσης όπως πολυεστέρας, πολυπροπυλένιο και κυτταρίνη.

Οι παραπάνω ποιότητες έχουν πιστοποίηση από το γερμανικό ινστιτούτο IFA-BGIA και έχουν τη δυνατότητα να φέρουν ανάλογα την εφαρμογή περαιτέρω επεξεργασίες όπως επικάλυψη με Teflon, ελαιόφοβη και υδρόφοβη επεξεργασία, βραδύκαυστη επεξεργασία, αντιστατική επεξεργασία, κτλ.

ΦΙΛΤΡΟΠΑΝΑ

Τα υφάσματα των φιλτρόπανων είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και παράγονται βάσει πιστοποιημένων διαδικασιών.

Οι διάφορες ποιότητες ποικίλουν από πολυεστέρα, Nomex, Ryton, P84, πολυπροπυλένιο, ακρυλικό, κτλ.

Οι παραπάνω ποιότητες επιδέχονται περαιτέρω επεξεργασίας αν κρίνεται απαραίτητο βάσει των χαρακτηριστικών της σκόνης.

Μεταξύ των ειδικών επεξεργασιών περιλαμβάνονται οι εξής: επικάλυψη με μεμβράνη Τeflon, υδρόφοβη και ελαιόφοβη επεξεργασία, αντιστατική επεξεργασία με ίνες κάρβουνου και χαλκού, αντικολλώδη επεξεργασία (καλάνδρισμα), κτλ.

ΚΛΩΒΟΙ

Οι κλωβοί διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη αλλά και ποιότητες για να πληρούν τις ανάγκες των συνθηκών της εφαρμογής.

Οι κλωβοί κατασκευάζονται από σύρματα μαύρου χάλυβα, γαλβανιζέ ή διαφορετικές ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα.

Τα παραπάνω υλικά επιδέχονται περαιτέρω επεξεργασίας (π.χ. ειδική επικάλυψη) αν το απαιτούν οι συνθήκες της εφαρμογής.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;